Thông tin chi tiết: 

Mobile:  (84)(82)393–5876
E-Mail: Cotienroidlu@gmail.com
Facebook (2) Cotienroi | Facebook
Địa chỉ: Lầu 2 – 100/17 Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông,Q. Bình Tân, TP.HCM
Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn !

✔ CoTienRoi là website so sánh, đánh giá các sản phẩm dịch vụ vay tiền online giúp khách hàng giải quyết các vấn đề tài chính.

✔ CoTienRoi không phải là tổ chức tín dụng, không phải là ngân hàng và cũng không phải công ty cho vay!

✔ CoTienRoi chỉ gợi ý khách hàng sử dụng các dịch vụ hợp pháp và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Mọi vấn đề liên quan đến giao dịch khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không trực tiếp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho vay, chúng tôi chỉ tư vấn và kết nối khách hàng đến với các dịch vụ từ liên kết của các đối tác.